Kiküldetés; Kirendelés; Munkaerő-kölcsönzés: „POSTING”

A négy alapvető célként kitűzött EU szabadságjog (tőke, munkaerő, szolgáltatások, áruk) közül a „posting”, nem a munkaerő szabad áramlása, hanem a szolgáltatások szabad áramlása tárgykörébe tartozik.

Az Irányelvnek három aspektusa van (kiküldetés, kirendelés, kikölcsönzés). Fontos a három kifejezést elkülöníteni egymástól, „tartalmukat” pontosan meghatározni:

kiküldetés: A munkáltató (vállalat) munkavállalókat küld ki saját nevében és saját irányítása alatt, a kiküldő vállalkozás és a szolgáltatásnak az adott tagállamban működő címzettje között létrejött szerződés alapján, feltéve, hogy a kiküldő vállalkozás és a munkavállaló a kiküldetés idején munkaviszonyban áll egymással.

kirendelés: A munkáltató munkavállalókat küld ki egy másik tagállam területére, a csoport tulajdonában lévő telephelyre vagy vállalkozáshoz, feltéve, hogy a kiküldő vállalkozás és a munkavállaló a kiküldetés idején munkaviszonyban áll egymással.

munkaerő-kölcsönzés: Munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásként vagy munkaerőt rendelkezésre bocsátó vállalkozásként munkavállalót küld ki egy tagállam területén letelepedett vagy ott működő vállalkozáshoz, feltéve, hogy a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás vagy a munkaerőt rendelkezésre bocsátó vállalkozás és a munkavállaló a kiküldetés idején munkaviszonyban áll egymással.

Frissítve: 2016. április 22.