Munkaviszonyban állók képzési támogatása >>
A támogatás célja: azon személyek képzésének támogatása, akik munkaviszonyban állnak, azonban rendszeres foglalkoztatásuk képzés nélkül nem biztosítható.
A képző intézmény adatszolgáltatási kötelezettsége >>
Adatszolgáltatásra kötelezettek: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést folytató intézmények, valamint az új Fktv. 1. § (5) bekezdés a)-b) és d)-j) pontjaiban, valamint a (6) bekezdésében foglalt képzési tevékenységet végzők.
Tájékoztató a felnőttképzési intézmények nyilvántartásáról >>
 Engedéllyel rendelkező képző intézmények érvényes és törölt programjainak nyilvántartása