Tájékoztató munkaerőpiaci program keretében kérelmezhető vállalkozóvá válást elősegítő támogatásról

  • Kezdőlap
  • Álláskeresőknek
  • Tájékoztató munkaerőpiaci program keretében kérelmezhető vállalkozóvá válást elősegítő támogatásról
NYOMTATÁS
BETŰMÉRET

A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint vállalkozóvá válást elősegítő támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.

Hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás és legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösének megfelelő mértékben egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatás nyújtható.

A kérelem elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás révén is benyújtható az illetékes állami foglalkoztatási szervhez.

A kérelmet a kapcsolódó dokumentumok között találja.

A vállalkozóvá válási támogatással kapcsolatban információért vagy már folyamatban lévő ügyében tájékoztatásért a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához forduljon. https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/foosztaly

Megjelent: 2021. április

Módosítva: 2023. április

Mósosítva: 2024. április

TOVÁBBI RÉSZLETEK ERRŐL:

Megosztás:

Kapcsolódó tartalmak