Tájékoztató a szolgáltatást kérőként történő nyilvántartásba vételről

NYOMTATÁS
BETŰMÉRET

Tájékoztató a szolgáltatást kérőként történő nyilvántartásba vételről

Foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyként vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló személyként - kivéve álláskeresőt - kérheti szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételét a járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálynál.

Szolgáltatást kérőként rendelkezni kell a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, és vállalni kell, hogy a foglalkoztatási osztállyal kapcsolatot tart. A feltételek együttes teljesülése esetén kérelmére a foglalkoztatási osztály nyilvántartásba veszi és így ingyenesen részt vehet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokon: munkaközvetítésen, információnyújtáson, tanácsadáson. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról bővebben itt tájékozódhat.

A foglalkoztatási osztállyal való kapcsolattartás során ha rendelkezik egyéni cselekvési tervvel, vállalni kell az abban előírt szolgáltatásokban történő részvételt, - az álláskereső kivételével - mérlegelni kell a felajánlott foglalkoztatási lehetőséget, és eredményéről tájékoztatni kell a foglalkoztatási osztályt, meghatározott időpontban személyesen meg kell jelenni a foglalkoztatási osztálynál.

Amennyiben a kapcsolattartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a foglalkoztatási osztály a nyilvántartásból való törlésről rendelkező döntés véglegessé válásának napjával törli a nyilvántartásból. A nyilvántartásból való törlését maga is kezdeményezheti.

Kapcsolattartási kötelezettségének - kivéve álláskereső - személyesen, elektronikusan és telefonon is eleget tehet. A foglalkoztatási osztály elérhetőségéről itt tájékozódhat. Elektronikus kapcsolattartás során az elektronikus levéllel történő kapcsolattartási formán túl az Ügyfélkapuval rendelkezők számára az e-Papír szolgáltatás igénybevételét ajánljuk.

Nyilvántartásba vételi kérelmét elektronikus úton, postai úton és személyesen is eljuttathatja a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztálynak.

Az e-Papír szolgáltatás használata során az Ügyfélkapu azonosítást követően, az e-Papír szolgáltatásba belépve az alábbi adatokat kell megadni:

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi kerületi/járási hivatal foglalkoztatási osztálya

Tárgy: Pl.: Szolgáltatást kérőként történő nyilvántartásba vételi kérelem

Budapest, 2023. április

TOVÁBBI RÉSZLETEK ERRŐL:

Álláskeresés

Megosztás:

Kapcsolódó tartalmak