Tájékoztató Ukrajnából érkezők szolgáltatást kérőként történő regisztrációjáról

  • Kezdőlap
  • Hírek
  • Tájékoztató Ukrajnából érkezők szolgáltatást kérőként történő regisztrációjáról
NYOMTATÁS
BETŰMÉRET

Tájékoztató


Az Európai Tanács által 2022. március 4-én egy évre aktivált ideiglenes védelem automatikusan két hat hónapos időszakkal meghosszabbodott, 2024. március 4. napjáig.

Az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár tekintetében a 2023. március 4. napjáig benyújtott és megállapított rendszeres létfenntartási támogatásról (támogatás) szóló határozatban a támogatás vége dátuma 2023. március 4. napja szerepel. A március havi támogatást 2023. április 15. napjáig folyósítja az állami foglalkoztatási szerv. 
A bekövetkezett változások miatt a 2023. március 5. napja előtt már támogatásban részesülő ügyfélnek a támogatás megállapítását 2023. március 5. napjától újra kérelmezni kell a járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálynál. 

Tájékoztatásul jelezzük továbbá azt, hogy a menedékesek részére kiállított okmányok érvényességi ideje 1 évvel meghosszabbodott. Erről bővebb információ az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján olvasható. 

A tizenhatodik életévét betöltött menedékeskénti elismerést kérő, vagy a menedékes, vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár (a továbbiakban: Ukrajnából érkező magyar állampolgár), mint foglalkoztatásba bevonható személy szolgáltatást kérőként regisztrálhat a járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálynál (a továbbiakban: foglalkoztatási osztály).

Regisztrálni a foglalkoztatási osztálynál csak személyes megjelenés keretében lehet.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (16. életévét betöltött) törvényes képviselője vagy gyámja hozzájárulásával regisztrálhat.

 

Regisztrálni a szálláshely, illetve a tartózkodás céljából kijelölt lakóhely szerint illetékes foglalkoztatási osztálynál lehet, amelynek elérhetőségről, nyitvatartási idejéről itt tájékozódhat.

Rendszeres létfenntartási támogatást (a továbbiakban: támogatás) kérelmező köteles regisztrálni. A támogatás részleteit a Kapcsolódó tartalmak alatt található Tájékoztató támogatásról dokumentumban olvashatja.

(A menedékesként elismert személyt megillető támogatásról bővebben a menekültügyi hatóság honlapján tájékozódhat.)

 Az együttműködés keretében a foglalkoztatási osztály a szolgáltatást kérő részére megfelelő munkahelyet ajánl fel, amelyet a szolgáltatást kérő mérlegelhet és annak eredményéről tájékoztatja a foglalkoztatási osztályt. Támogatásban részesülő szolgáltatás kérő a foglalkoztatási osztály által felajánlott munkahelyet az első folyósított támogatás átvételét követő 45 napot követő naptól köteles elfogadni. Amennyiben nem fogadja el, akkor a támogatás folyósítását a foglalkoztatási osztály megszünteti.

Ha a menekültügyi hatóságtól támogatásban részesülő (2022. április 28. napjáig benyújtott kérelme szerint) menedékeskénti elismerését kérő*, valamint a menedékes a felajánlott munkahelyet nem fogadja el, a foglalkoztatási osztály tájékoztatja a menekültügyi hatóságot a felajánlott munkahely visszautasításának tényéről.

Nem köteles a foglalkoztatásba bevonható személy a számára felajánlott munkahelyet elfogadni, ha a foglalkoztatás felajánlásakor magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és azt a magyarországi munkáltató igazolja, harmadik életévét be nem töltött kiskorú ellátásáról köteles gondoskodni, vagy iskolai rendszerű nappali képzésben vesz részt tanulói jogviszonyban és a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

 

*(Jogszabályváltozás következtében 2022. április 29. napjától a menedékest illeti meg támogatás.)

 

Budapest, 2022. április

Módosítva: 2023. március 4.

TOVÁBBI RÉSZLETEK ERRŐL:

Megosztás:

Kapcsolódó tartalmak