Álláskeresési járadék kalkulátor

Számolja ki, mennyi támogatást kaphat álláskeresése alatt!

Álláskeresési járadék számítás

Kezdete Vége Havi járulékalap (bruttó) Új munkaviszony
Ft
Megjegyzés: Jogosultsági idő: amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állt (ha annak időtartama alatt a nevelőszülő álláskeresési ellátásban nem részesült), vagy egyéni illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.
Megjegyzés: Kérjük, amennyiben volt az álláskeresési járadék kiszámítását befolyásoló tartamú fizetés nélküli szabadságon, adja meg a jogosultsági időt csökkentő napok számát!
A jogosultsági idő időtartamába nem számítható be a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, kivéve, ha annak igénybevételére:
  • háromévesnél – ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából gyermekgondozási segélyben részesül, tizennégy évesnél – fiatalabb gyermek gondozása, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása közeli hozzátartozó ápolása,
  • saját részére magánerőből lakás építése miatt került sor, ha az 2011. december 31 előtt került kiadásra,
  • önkéntes katonai tényleges szolgálatteljesítés miatt kerül sor.
Kalkulált jogosultsági idő
Folyósítás időtartama
Napi járadék összeg
Folyósítható járadék összesen
Vissza a kalkulációhoz

Fennmaradó összeg kiszámítása

Ft
Tényleges folyósítási időszak
Fennmaradó időszak
Fennmaradó összeg
Eddig folyósított összeg
Vissza a kalkulációhoz