Ágazati bértámogatási program

NYOMTATÁS
BETŰMÉRET

Tisztelt Munkáltató!

A Kormány döntése értelmében a több ütemben kiterjesztésre és meghosszabbításra került, 2020. november 1. és 2021. május 31. között zajló ágazati bértámogatás - a COVID járvány kezelését szolgáló uniós REACT-EU helyreállítási támogatás révén - a GINOP-10.1.1-21 Ágazati bértámogatás a COVID-1 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére elnevezésű projekt keretében valósult meg. A finanszírozás a Covid19-világjárványra adott uniós válasz részeként történik.

Tájékoztatjuk, hogy az Ágazati bértámogatás 2021. május 31-én lezárult. A dokumentáció továbbra is megtalálható a kapcsolódó tartalmaknál.

A kormány legújabb intézkedéseként kiterjeszti az Ágazati bértámogatási programot, továbbá lehetővé teszi a támogatás előlegként történő kifizetését.

A korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb havi bruttó 241 500 Ft-ig, 2021. február 1. napjától havi bruttó 251.100 Ft-ig amennyiben 

a) a munkaadó a munkavállaló részére munkabért megfizeti és

b) a munkaadó vállalja, hogy június 30. napjáig a munkaviszonyt felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg.

AMENNYIBEN A MUNKÁLTATÓ NEM KÉRI A HOSSZABBÍTÁST, AZT 2021. május 5. NAPJÁIG A HOSSZABBÍTÁS ELUTASÍTÁSA CÍMŰ DOKUMENTUMMAL JELEZHETI!  

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak azon munkaadók, melyeknek tényleges főtevékenységei az alábbiak:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység,

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység,

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,

13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység,

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység,

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység,

20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység,

21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység,

22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység,

23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenység

24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenység vagy

25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenység,

 

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Szálláshely-szolgáltatás főtevékenységgel rendelkező vállalkozások (TEÁOR 5510, TEÁOR 5520, TEÁOR 5530, TEÁOR 5590) esetén kérelem 2020. december 10. napjától 2021. május 31-ig nyújtható be a 2020. december 9. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó munkabér alapján.

Minden más fent felsorolt főtevékenység esetén kérelem 2020. november 11. napjától nyújtható be 2021. május 31-ig, 2020. november 10. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó munkabér alapján.

Minden támogatási kérelem a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti - amely lehet a munkáltató székhelye, illetve telephelye szerinti - fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújtható be. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti foglalkoztatási helynek (ami lehet a munkaadó székhelyén vagy telephelyén) megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

2021. február 1. napjától számított időszakra a korábban megállapított támogatási összeg emelése kérhető, tekintettel a megemelkedett minimálbér/garantált bérminimumra, illetve a havi támogatási plafon változására. A Kapcsolódó tartalmaknál megtalálható az ehhez használható formanyomtatvány is, melynek kitöltését számoló tábla segíti (ezt nem szükséges beküldeni). 

Továbbá az Elszámoló lap kitöltését is Számoló tábla segíti, amely tábla szintén csak segédlet, nem kell beküldeni. A Számolótábla az Elszámoló lap korábbi verzióval nem használható.

A támogatás további részleteit a Kapcsolódó tartalmak alatti HIRDETMÉNY dokumentumban olvashatja.

A támogatással kapcsolatban gyakran ismételt kérdéseket ide kattintva olvashatja el.

A Kapcsolódó tartalmaknál található egyes támogatási kérelmek közül a kérelem 2. oldalán szereplő TEAOR kódok alapján válassza ki az Önre vonatkozó tényleges főtevékenységéhez tartozó kérelmet és azt nyújtsa be! Kérjük továbbá, hogy fordítson kiemelt figyelmet a támogatási kérelem kötelező mellékleteinek (munkaszerződés, NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez (munkavállaló tölti ki), illetve - amennyiben releváns -  az összeférhetetlenségi nyilatkozat) csatolására is.

TOVÁBBI RÉSZLETEK ERRŐL:

Megosztás:

Kapcsolódó tartalmak