A képzéshez nyújtható álláskeresést ösztönző juttatás kiszámítása

NYOMTATÁS
BETŰMÉRET

A képzéshez nyújtott havi támogatás minimum a kötelező legkisebb munkabér 70%-ának megfelelő összeg (a 2024. évben 186.760 Ft), maximális havi összege pedig nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át (a 2024. évben 400.200 Ft-ot). A támogatás az első képzési naptól kezdődően az utolsó képzési napig tartó időtartamra igényelhető azzal, hogy amennyiben az első képzési nap a támogatási kérelem benyújtását megelőző dátumra esik, a támogatás legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg.

A képzéshez igényelhető álláskeresést ösztönző juttatás négy költségelemből tevődik össze (megélhetési, képzési, utazási, gyermekfelügyeleti). Ezek befolyásolják támogatás havi összegét, amely így egyénenként változó. A megélhetési költségelem minden esetben figyelembevételre kerül a juttatás összegének meghatározásakor. Képzési, utazási és gyermekfelügyeleti költségelemek csak akkor kapcsolódhatnak a támogatáshoz, amennyiben azok ténylegesen fel is merülnek a kérelmező esetében. A GINOP Plusz programok esetében képzési költségelemet nem tartalmazhat az álláskeresést ösztönző juttatás, ha a támogatott olyan képzésben vesz részt, amely a 2019. évi LXXX. törvény 3. §-ában meghatározott módon ingyenes képzési formában is elérhető.

A támogatás költségelemei és mértéke:

1. Megélhetési költségelem

Havi összege a képzés teljes óraszáma és időtartama (hónapokban) alapján kerül meghatározásra annak figyelembevételével, hogy egy hónapra átlagosan hány képzési óra esik.

átlagosan 30- 79 képzési óraszám/hónap esetén

a kötelező legkisebb munkabér 70%-a, 2024-ben 186.760 Ft/hó

átlagosan 80 vagy azt meghaladó képzési óraszám/hónap esetén

a kötelező legkisebb munkabér 100 %-a, 2024-ben 266.800 Ft/hó

kevesebb, mint 30 órás, maximum 3 hónapig tartó hatósági képzések esetében

a kötelező legkisebb munkabér 70%-a, 2024-ben 186.760 Ft/hó

2. Képzési költségelem

Havi összegének meghatározásakor a képző intézmény által a felnőttképzési szerződésben megállapított, s a képzés résztvevője által képző intézménynek fizetett teljes képzési költség 1 hónapra eső részét szükséges kiszámolni.

Maximális figyelembe vehető egy főre jutó képzési óradíj:

szakmai ismeretre irányuló képzéshez

1 óra maximum 4375 Ft/fő

hatósági képzéshez

1 óra maximum 4375 Ft/fő

nyelvi képzéshez, alapkompetencia képzéshez, felzárkóztató képzéshez

1 óra maximum 2500 Ft/fő

3. Utazási költségelem

Utazással járó képzési napok száma alapján a lakóhely /tartózkodási hely, valamint a képzés helyszíne közötti távolság figyelembevételével határozzuk meg. A lakóhelyet/tartózkodási helyet a kérelmező a lakcímkártyájával igazolja, a képzés helyszíne a felnőttképzési szerződésen megadott cím.

 

30 Ft/km átalánydíjat kell figyelembe venni, de az utazási költségelem maximum 3.000 Ft/nap

4. Gyermekfelügyeleti költségelem

12 év alatti, saját háztartásban élő, eltartott gyermek(ek) után igényelhető

 

400 Ft/ képzési óraszám/gyermek

Havi összege legfeljebb 16.000 Ft/hó/ gyermek.

TOVÁBBI RÉSZLETEK ERRŐL:

Megosztás:

Kapcsolódó tartalmak