Tájékoztató álláshirdetéssel, munkaerőigény bejelentésével kapcsolatban

NYOMTATÁS
BETŰMÉRET
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat díjmentes álláshirdetési lehetőséget biztosít valamennyi Magyarországon munkát ajánló foglalkoztató számára.
A munkaerőigény bejelentését az alábbi módokon teheti meg:
Nem természetes személy foglalkoztató
nyújthatja be a munkaerőigényét.
Mi történik, ha a foglalkoztató meghatalmazottal jár el?
Ha a foglalkoztató meghatalmazottal jár el (ő tesz nyilatkozatot/írja alá/hitelesíti a kérelmet/bejelentő lapot), akkor azt igazolnia kell az RNY-ben (Rendelkezési Nyilvántartás) tett rendelkezéssel vagy a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
A hivatali kapuval rendelkező nem természetes személy foglalkoztató hivatali kapun keresztül is beküldheti az űrlapkitöltő alkalmazással összeállított Foglalkoztatói adatlapot/bejelentő lapot.
Természetes személy foglalkoztató választása szerint
jelentheti be munkaerőigényét.
1. Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP)
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a VMP-n keresztül a biztosítja az állást keresők részére az önéletrajz feltöltését, a munkaadók számára az üres álláshelyek bejelentését és feltöltését, valamint a keresés lehetőségét a feltöltött önéletrajzok között.
2. e-Papír szolgáltatás
Amennyiben a munkáltató a munkaerőigényét az e-Papír szolgáltatás igénybevételével kívánja megtenni, szükséges kitöltenie a foglalkoztató adatlapot, valamint a munkaerőigény bejelentőlapot és azokat megfelelő formátumban elmentve, hitelesített aláírással és időbélyegzővel ellátva, csatolmányként az illetékes járási hivatal részére megküldeni.
Az e-papír.gov.hu felületre belépést követően, a lenyíló menüből az alábbiak kiválasztásával tudja azonosítani az ügytípust, amennyiben munkaerőigényt kíván bejelenteni:
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás, egyéb állami foglalkoztatási feladatok
Címzett: legördülő menüben kiválasztja az illetékes járási osztályt
Levél tárgya: Munkaerőigény bejelentése ... település
A foglalkoztató adatlap és a munkaerőigény bejelentőlap elektronikus formában kitölthető formanyomtatványa elérhető a Kapcsolódó tartalmaknál.
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai (korábbi munkaügyi kirendeltségek) végzik a munkaerőigény bejelentéssel kapcsolatos feladatokat. A feladatot az a foglalkoztatási osztály végzi, amelynek területén a munkaerő foglalkoztatása történik majd.
Ettől eltérően:

több megyére kiterjedő munkavégzés esetén

 • a foglalkoztatás megkezdésének helye szerint vagy
 • a foglalkoztató székhelye vagy fióktelepe szerint illetékes Járási Hivatalnál is bejelenthető.

ha a munkaerőigény bejelentéshez harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására irányuló kérelem kapcsolódik, úgy a munkaerőigény a munkavállalási engedély iránti kérelemmel egyidejűleg

 • a munkavégzés helye szerinti, vagy
 • a foglalkoztatás megkezdésének helye szerint vagy
 • a foglalkoztató székhelye vagy fióktelepe szerint illetékes Járási Hivatalnál is bejelenthető.

Tisztelt Foglalkoztató!
Tájékoztatjuk, hogy a szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély kiadására vagy meghosszabbítására,
valamint a vendégmunkás-tartózkodási engedély kiadására irányuló összevont kérelmezési eljárás lefolytatását megelőzően
az adott álláshely vagy álláshelyek betöltése céljából a munkaerőigényét és a könnyített közvetítési eljárás
lefolytatására irányuló kérelmét
a"Munkaerőigény és kérelem a könnyített közvetítési eljáráshoz"
aloldalon közre tett tájékoztatás alapján nyújthatja be az állami foglalkoztatási szervhez.


A bértámogatással, bérköltség támogatással kapcsolatos ügyekben a foglalkoztatni kívánt személy lakhelye szerint illetékes járási hivatal jár el.
Amennyiben más járási hivatal körzetéből is szeretne a bejelentett állására munkaerőt felvenni, ezt az információt jelezze az állás benyújtásakor. A járási hivatal, amely a munkaerőigény bejelentésében illetékes, értesíti a többi járási hivatal foglalkoztatási osztályát is a beérkezett állásajánlatról, így csak egyszer szükséges bejelenteni munkaerőigényét.
Kérdés, észrevétel esetén forduljon a vármegyei/fővárosi kormányhivatal foglalkoztatási főosztály, illetve a járási hivatal foglalkoztatási osztály vállalati kapcsolattartó munkatársához.

Az álláshirdetéssel, munkaerőigény bejelentéssel kapcsolatos ügyintézéshez a fővárosi kerületi és járási hivatalok elérhetőségéről, nyitvatartási idejéről itt tájékozódhat.

TOVÁBBI RÉSZLETEK ERRŐL:

Megosztás:

Kapcsolódó tartalmak

  Image Description

  a

  Mit jelent a foglalkoztatóknak nyújtott munkaerőpiaci információnyújtás
  Bővebben
  Image Description

  a

  Foglalkoztató adatlap adószám nélküli magánszemély foglalkoztató részére
  Bővebben
  Image Description

  a

  Munkaerőigény bejelentőlap (PDF)
  Bővebben
  Image Description

  a

  MUNKAERŐIGÉNY BEJELENTŐLAP (kitölthető PDF)
  Bővebben
  Image Description

  a

  Munkaerőigény bejelentőlap (Word)
  Bővebben
  Image Description

  a

  Foglalkoztató adatlap
  Bővebben